Title: Formát výuky převrácené třídy v on-line prostředí v hodinách hospodářské angličtiny na vysoké škole
Other Titles: THE SYNCHRONOUS ONLINE FLIPPED LEARNING APPROACH (SOFLA) IN BUSINESS ENGLISH COURSES
Authors: Havránková, Tereza
Citation: HAVRÁNKOVÁ, T. Formát výuky převrácené třídy v on-line prostředí v hodinách hospodářské angličtiny na vysoké škole. ACC JOURNAL, 2021, roč. 27, č. 3, s. 88-101. ISSN: 1803-9782
Issue Date: 2021
Publisher: Technická univerzita v Liberci
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/47206
ISSN: 1803-9782
Keywords: Flipped classroom;Flipped learning;Research design;Digital technology;SOFLA
Keywords in different language: flipped classroom;flipped learning;research design;digital technology;SOFLA
Abstract: Koncept výuky převrácená třída se stal v posledních letech využívaným přístupem především v hodinách matematiky a přírodních věd. Závěry různých studií ale ukazují, že převrácenou třídu lze úspěšně implementovat i do online výuky cizích jazyků. Článek popisuje probíhající výzkum, jehož záměrem je prozkoumat dopad režimu převrácené třídy na studijní výsledky studentů hospodářské angličtiny na vysoké škole v online výuce. Úvod článku je věnován teoretickým poznatkům o problematice převrácené třídy v online prostředí. Druhá část je věnována metodologii samotného výzkumu a přehledu dílčích zjištění výzkumu, realizovaného v letním semestru akademického roku 2020/2021.
Abstract in different language: The flipped classroom model has been an appealing approach to teaching, primarily in math and science classes. However, several research studies have proven that the flipped classroom method can be successfully implemented in online language classes. This article presents a research study that aims to analyze the impact of the flipped learning approach on Czech university students in English classes. The first part of the study is dedicated to the goals and methodology of the research. The second section discusses the partial outcomes of the research.
Rights: © Technická univerzita v Liberci
Appears in Collections:Články / Articles (KVD)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
ACC_Journal_3_2021.pdf546,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47206

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD