Title: Service API Modeling and Comparison: A Technology-Independent Approach
Other Titles: Modelování a porovnávání API webových služeb: přístup nezávislý na technologii
Authors: Valeš, Zdeněk
Brada, Přemysl
Citation: VALEŠ, Z. BRADA, P. Service API Modeling and Comparison: A Technology-Independent Approach. In 46th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA 2020). Piscataway: IEEE, 2020. s. 158-161. ISBN: 978-1-72819-532-2 , ISSN: 1089-6503
Issue Date: 2020
Publisher: IEEE
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: 2-s2.0-85096598481
http://hdl.handle.net/11025/47230
ISBN: 978-1-72819-532-2
ISSN: 1089-6503
Keywords: webová služba;API;rozhraní;mode;, nahraditelnost
Keywords in different language: service;API;mode;, compatibility
Abstract: Webové služby jsou používány i v situacích, kdy se kontext klienta mění v čase nebo prostoru (mobilní či adaptivní systémy). Klient pak může být nucen změnit poskytovatele služeb z různých důvodů, např. dočasné výpadky dané služby nebo změny dané geografickou relokací. Aby přitom nedocházelo k negativním vlivům na funkčnost systému, jak klient tak poskytovatel služby potřebují umět zjistit, zda rozhraní (API) alternativní verze služby je kompatibilní s kontraktem očekávaným klientem, přičemž různorodost technologií pro specifikace API služeb takové analýzy komplikuje. V tomto příspěvku představujeme metodu pro vytváření reprezentace API pro různé technologie a pro porovnání těchto reprezentací, založenou na předešlých výsledcích. Metoda umožňuje vyhodnotit kompatibilitu různých verzí API z pohledu klienta, a její prototypová realizace byla ověřena na službách dostupných v reálných systémech.
Abstract in different language: When service-based applications are used in systems where context varies in time or location (mobile, adaptive systems), clients may need to switch service providers for various reasons like temporary outage or geographical relocation. To prevent negative impacts on overall functionality, both the client and the provider need a way of discovering whether the application programming interface (API) of an alternative web service is compatible with client’s expected contract. However, the diversity of API specification technologies poses a challenge in such evaluation. Building on previous results, in this paper we present a general model of (web) service APIs, a method for creating corresponding service API representations for several technologies, and a method for comparing these representations to evaluate API compatibility from client’s point of view. Both the model and the comparison method have been implemented and verified on real-world services.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© IEEE
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
vales.pdf144,03 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47230

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD