Název: Modelování a simulace podnikového procesu v softwarovém nástroji SIMUL8
Další názvy: Modeling and simulation of business process in the software tool SIMUL8
Autoři: Burešová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Blechová, Šárka
Oponent: Řeřicha, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4730
Klíčová slova: proces;modelování;přestavba procesů;ARIS;SIMUL8;simulace
Klíčová slova v dalším jazyce: process;modelling;business process reengineering;ARIS;SIMUL8;simulation
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vysvětlení základních pojmů z oblasti procesů a procesního řízení. Podává stručný přehled o možných metodách modelování. Dále se zabývá detailním popisem programu SIMUL8, který je určen pro modelování a simulace podnikových procesů. Program SIMUL8 je srovnáván s konkurenty v oblasti modelování procesů. V závěru je zpracována případová studie vybraného procesu v programu SIMUL8.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on explanation of terms like processes and process management. It takes a review of process modelling. The next part is dedicated to detail description of program SIMUL8. Program SIMUL8 is compared with programs which are produced for business process modelling as well. The last chapter there is case study of the one chosen process in SIMUL8 program.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Lucie Buresova.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047415_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce357,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047415_oponent.pdfPosudek oponenta práce409,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047415_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce169,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4730

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.