Název: Návrh akustických úprav KD Žilov
Další názvy: Acoustic treatment in cultural center of Žilov
Autoři: Bech, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Sýkora, Martin
Oponent: Altman, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4732
Klíčová slova: Prostorová akustika;doba dozvuku;činitel zvukové pohltivosti;vlastní kmity;rozptylový prvek;Helmholtzův rezonátor
Klíčová slova v dalším jazyce: Room acoustic;reverberation time;sound absorption coefficient;normal modes;diffraction object;Helmholtz resonator
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá prostorovou akustikou, konkrétně návrhem akustických úprav Kulturního domu v Žilově. První část je věnována rozboru základních pojmů prostorové akustiky. V následující části je provedena analýza naměřených a vypočítaných hodnot současného stavu. Práce dále obsahuje návrh akustických úprav, konkrétně doby dozvuku podle normy ČSN 73 0527 a také rozložení akustického pole. Při návrhu úprav bylo dbáno na co nejnižší výslednou cenu.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with room acoustic, specifically with designing of acoustic adjustments in the cultural center Žilov. The First part is focused on analyses of basic terms in room acoustic. In the following part there is an analysis of measured and calculated values of the current state. The bachelor thesis also contains design of acoustic adjustments, specifically adjustments of reverberation time according to ČSN 73 0527 and also distribution of sound field. Adjustments are designed with regards to the lowest final price.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Ondrej_Bech.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047419_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047419_oponent.pdfPosudek oponenta práce288,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047419_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce182,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4732

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.