Název: Návrh malé vodní elektrárny
Další názvy: Project of small hydro power station
Autoři: Fabšic, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Majer, Viktor
Oponent: Šantín, Vlastimil
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4735
Klíčová slova: malá vodní elektrárna;vodní motory;Kaplanova turbína;Francisova turbína;spád;průtok;čára překročení průtoků;česká technická norma;legislativa;doba návratnosti;životní prostředí
Klíčová slova v dalším jazyce: small hydroelectric power plants;water motors;Kaplan turbine;Francis turbine;momentum;flow;flow line crossing;czech technical standards;legislation;payback period;environment
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá komplexním návrhem malé vodní elektrárny v lokalitě Malá Chmelná nedaleko Sušice. Práce si dává mimo jiné za cíl shrnutí informací o běžně dostupných i méně používaných vodních motorech, poskytne náhled do právních předpisů a norem souvisejících s malými vodními elektrárnami. Součástí práce je také zmapování trhu se zařízením vodních elektráren, v závěru práce se diskutuje vliv MVE na životní prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis deals with the complex design of a small hydroelectric power plant site Malá Chmelná near Susice. This study gives, among other things, a summary of information about commonly available and less used water engines provide insight into the laws and standards related to small hydroelectric power stations. The thesis also includes mapping the market with equipment for hydropower plants. In conclusion of the thesis, there is discussed an impact of small hydroelectric power plans on the environment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047424_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce308,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047424_oponent.pdfPosudek oponenta práce331,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047424_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce144,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4735

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.