Název: Obecná teorie transformátorů
Další názvy: General transformer theory
Autoři: Linhart, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Noháčová, Lucie
Oponent: Jiřičková, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4736
Klíčová slova: transformátor;ochrany;výpočet
Klíčová slova v dalším jazyce: transformer;protections;calculation
Abstrakt: V této práci se zabývám vybranými problémy teorie transformátorů. V prvních pěti kapitolách popisuji konstrukci transformátoru, způsoby spojení vinutí transformátorů, princip činnosti transformátoru, transformátor naprázdno a nakrátko, paralelní spolupráci transformátorů, transformátory v elektrických sítích a jejich ochrany. V poslední šesté kapitole navrhuji konkrétní jednofázový transformátor malého výkonu.
Abstrakt v dalším jazyce: In this work I am dealing with chosen issues of the theory of transformers. In the first five chapters I am going to describe the construction of a transformer, the ways of connection of transformer winding, function principle of transformer, idle transformer, short-circuit transformer, parallel connection of transformers, transformers in electrical grid and their protection. In the last chapter I am designing a particular single-phase low output transformer.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Tomas_Linhart-Obecna_teorie_transformatoru.pdfPlný text práce33,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047426_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce337,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Linhart_O.pdfPosudek oponenta práce584,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047426_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce129,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4736

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.