Název: Pověřené orgány vojenské policie v trestním řízení
Další názvy: Designated Military Police authorities in criminal proceedings
Autoři: Vrbata, Martin
Oponent: Chmelík Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Vavera František, Doc. JUDr. Ph.D., LL.M.
Datum vydání: 2021
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/47406
Klíčová slova: vojenská policie;historie;pověřené orgány;pravomoc a působnost;přípravné trestní řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: military police;history;designated authorities;jurisdiction;pre-trial criminal proceedings
Abstrakt: Rigorózní práce se věnuje historii, organizaci a působnosti Vojenské policie podle aktuální právní úpravy, jako specifické policejní složky v podřízenosti Ministerstva obrany České republiky. Dále je zaměřena na vybranou problematiku přípravného řízení trestního v podmínkách pověřených orgánů VP, tedy policejního orgánu s omezenou působností.
Abstrakt v dalším jazyce: Rigorous work is devoted to the history, organisation and remit of the Military Police under current legislation, as a specific police force under the authority of the Ministry of Defence of the Czech Republic. It also focuses on the selected issue of pre-trial criminal proceedings in the terms and conditions of the designated MP authorities, a police authority with limited remit.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Rigorózní práce / Rigorous theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rigorazni prace_Poverene organy VP v trestnim rizeni_Vrbata_2020.pdfPlný text práce2,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op.p. Vrbata 1.pdfPosudek oponenta práce998,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pru.obhajoby Vrbata.pdfPrůběh obhajoby práce553,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/47406

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.