Title: Pověřené orgány vojenské policie v trestním řízení
Other Titles: Designated Military Police authorities in criminal proceedings
Authors: Vrbata, Martin
Referee: Chmelík Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Vavera František, Doc. JUDr. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/47406
Keywords: vojenská policie;historie;pověřené orgány;pravomoc a působnost;přípravné trestní řízení
Keywords in different language: military police;history;designated authorities;jurisdiction;pre-trial criminal proceedings
Abstract: Rigorózní práce se věnuje historii, organizaci a působnosti Vojenské policie podle aktuální právní úpravy, jako specifické policejní složky v podřízenosti Ministerstva obrany České republiky. Dále je zaměřena na vybranou problematiku přípravného řízení trestního v podmínkách pověřených orgánů VP, tedy policejního orgánu s omezenou působností.
Abstract in different language: Rigorous work is devoted to the history, organisation and remit of the Military Police under current legislation, as a specific police force under the authority of the Ministry of Defence of the Czech Republic. It also focuses on the selected issue of pre-trial criminal proceedings in the terms and conditions of the designated MP authorities, a police authority with limited remit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorazni prace_Poverene organy VP v trestnim rizeni_Vrbata_2020.pdfPlný text práce2,95 MBAdobe PDFView/Open
op.p. Vrbata 1.pdfPosudek oponenta práce998,25 kBAdobe PDFView/Open
pru.obhajoby Vrbata.pdfPrůběh obhajoby práce553,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47406

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.