Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVrbata, Martin
dc.contributor.refereeChmelík Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
dc.contributor.refereeVavera František, Doc. JUDr. Ph.D., LL.M.
dc.date.accepted2021-12-16
dc.date.accessioned2022-04-11T10:22:19Z-
dc.date.available2020-10-21
dc.date.available2022-04-11T10:22:19Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2020-11-4
dc.identifier86400
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/47406-
dc.description.abstractRigorózní práce se věnuje historii, organizaci a působnosti Vojenské policie podle aktuální právní úpravy, jako specifické policejní složky v podřízenosti Ministerstva obrany České republiky. Dále je zaměřena na vybranou problematiku přípravného řízení trestního v podmínkách pověřených orgánů VP, tedy policejního orgánu s omezenou působností.cs
dc.format136 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectvojenská policiecs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectpověřené orgánycs
dc.subjectpravomoc a působnostcs
dc.subjectpřípravné trestní řízenícs
dc.titlePověřené orgány vojenské policie v trestním řízenícs
dc.title.alternativeDesignated Military Police authorities in criminal proceedingsen
dc.typerigorózní práce
dc.thesis.degree-nameJUDr.
dc.thesis.degree-levelRigorózní
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programPrávo a právní věda
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedRigorous work is devoted to the history, organisation and remit of the Military Police under current legislation, as a specific police force under the authority of the Ministry of Defence of the Czech Republic. It also focuses on the selected issue of pre-trial criminal proceedings in the terms and conditions of the designated MP authorities, a police authority with limited remit.en
dc.subject.translatedmilitary policeen
dc.subject.translatedhistoryen
dc.subject.translateddesignated authoritiesen
dc.subject.translatedjurisdictionen
dc.subject.translatedpre-trial criminal proceedingsen
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorazni prace_Poverene organy VP v trestnim rizeni_Vrbata_2020.pdfPlný text práce2,95 MBAdobe PDFView/Open
op.p. Vrbata 1.pdfPosudek oponenta práce998,25 kBAdobe PDFView/Open
pru.obhajoby Vrbata.pdfPrůběh obhajoby práce553,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47406

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.