Název: Srovnání paralelních a distribuovaných počítačových systémů
Další názvy: Comparsion of Parallel and Distributed Computer Systems
Autoři: Mazánek, Michal
Vedoucí práce/školitel: Mayer, Jan
Oponent: Hamar, Roman
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4747
Klíčová slova: sálový počítač;superpočítač;Konrad Zuse;Antonín Svoboda;Seymour Cray;benchmark;klastry;paralelizace;grid;distribuované výpočty
Klíčová slova v dalším jazyce: mainframe;supercomputer;Konrad Zuse;Antonín Svoboda;Seymour Cray;benchmark;clusters;paralelization;grid;distributed computing
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vznik sálových počítačů a následný vývoj až k superpočítačům dnešní doby. V práci jsou popsány použité technologie a srovnání výpočetního výkonu v závislosti na stáří těchto sálových počítačů a superpočítačů. Následně je v práci popsán vznik paralelních superpočítačů, distribuovaných výpočtů a vysvětlen pojem počítačový cluster.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s thesis is focused on the origins of mainframes and their following development to contemporary supercomputers. There are described the technologies used in computer production. A wide comparison of computational performance depending on the age of these mainframes and supercomputers was made. There is also described the birth of parallel supercomputers and distributed computing and the term computer cluster is explained.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_MAZANEK_2012.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047441_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce378,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047441_oponent.pdfPosudek oponenta práce353,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047441_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce146,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4747

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.