Title: Historické cesty v oblasti severozápadních Brd
Other Titles: Historical roads in the northwestern area of Brdy Mountains
Authors: Kroupa, Tomáš
Advisor: Starková Lenka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/47508
Keywords: brdy;historické cesty;lidar;úvozy;krajinná archeologie;nedestruktivní metody;historická kartografie
Keywords in different language: the brdy mountains;historical roads;lidar;hollow ways;landscape archaeology;non-destructive methods;historical cartography
Abstract: Práce se zabývá indikací a dokumentací historických cest v severozápadních Brdech pomocí nedestruktivních archeologických metod, zvláště lidarové prospekce, a historických map. Popisuje verifikaci indikovaných objektů ve dvou případových studiích. Zabývá se rovněž možností aplikace doposud publikovaných metodik pro potřeby výzkumu cest nižší kategorie lokálního charakteru.
Abstract in different language: This thesis focuses on the indication and documentation of historical roads in the northwestern area of the Brdy Mountains using non-desctructive archaeological methods, especially LIDAR prospection, and historical maps. It describes the process of verification of the indicated objects in two case studies. It also deals with the possibility of using published methodologies for the research of lower-category roads of local character.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kroupa_T_BP_2021_Historicke_cesty_v_oblasti_severozpadnich_Brd.pdfPlný text práce8,78 MBAdobe PDFView/Open
Kroupa-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce702,95 kBAdobe PDFView/Open
Kroupa-oponent.pdfPosudek oponenta práce717,01 kBAdobe PDFView/Open
Kroupa-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce851,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47508

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.