Název: Historické cesty v oblasti severozápadních Brd
Další názvy: Historical roads in the northwestern area of Brdy Mountains
Autoři: Kroupa, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Starková Lenka, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2021
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/47508
Klíčová slova: brdy;historické cesty;lidar;úvozy;krajinná archeologie;nedestruktivní metody;historická kartografie
Klíčová slova v dalším jazyce: the brdy mountains;historical roads;lidar;hollow ways;landscape archaeology;non-destructive methods;historical cartography
Abstrakt: Práce se zabývá indikací a dokumentací historických cest v severozápadních Brdech pomocí nedestruktivních archeologických metod, zvláště lidarové prospekce, a historických map. Popisuje verifikaci indikovaných objektů ve dvou případových studiích. Zabývá se rovněž možností aplikace doposud publikovaných metodik pro potřeby výzkumu cest nižší kategorie lokálního charakteru.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the indication and documentation of historical roads in the northwestern area of the Brdy Mountains using non-desctructive archaeological methods, especially LIDAR prospection, and historical maps. It describes the process of verification of the indicated objects in two case studies. It also deals with the possibility of using published methodologies for the research of lower-category roads of local character.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kroupa_T_BP_2021_Historicke_cesty_v_oblasti_severozpadnich_Brd.pdfPlný text práce8,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kroupa-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce702,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kroupa-oponent.pdfPosudek oponenta práce717,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kroupa-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce851,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/47508

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.