Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStarková Lenka, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorKroupa, Tomáš
dc.date.accepted2021-6-21
dc.date.accessioned2022-04-25T22:10:38Z-
dc.date.available2020-6-30
dc.date.available2022-04-25T22:10:38Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-5-20
dc.identifier85348
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/47508-
dc.description.abstractPráce se zabývá indikací a dokumentací historických cest v severozápadních Brdech pomocí nedestruktivních archeologických metod, zvláště lidarové prospekce, a historických map. Popisuje verifikaci indikovaných objektů ve dvou případových studiích. Zabývá se rovněž možností aplikace doposud publikovaných metodik pro potřeby výzkumu cest nižší kategorie lokálního charakteru.cs
dc.format105 stran (190 303 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectbrdycs
dc.subjecthistorické cestycs
dc.subjectlidarcs
dc.subjectúvozycs
dc.subjectkrajinná archeologiecs
dc.subjectnedestruktivní metodycs
dc.subjecthistorická kartografiecs
dc.titleHistorické cesty v oblasti severozápadních Brdcs
dc.title.alternativeHistorical roads in the northwestern area of Brdy Mountainsen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická
dc.thesis.degree-programArcheologie
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis thesis focuses on the indication and documentation of historical roads in the northwestern area of the Brdy Mountains using non-desctructive archaeological methods, especially LIDAR prospection, and historical maps. It describes the process of verification of the indicated objects in two case studies. It also deals with the possibility of using published methodologies for the research of lower-category roads of local character.en
dc.subject.translatedthe brdy mountainsen
dc.subject.translatedhistorical roadsen
dc.subject.translatedlidaren
dc.subject.translatedhollow waysen
dc.subject.translatedlandscape archaeologyen
dc.subject.translatednon-destructive methodsen
dc.subject.translatedhistorical cartographyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kroupa_T_BP_2021_Historicke_cesty_v_oblasti_severozpadnich_Brd.pdfPlný text práce8,78 MBAdobe PDFView/Open
Kroupa-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce702,95 kBAdobe PDFView/Open
Kroupa-oponent.pdfPosudek oponenta práce717,01 kBAdobe PDFView/Open
Kroupa-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce851,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47508

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.