Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČapek Ladislav, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorPellerová, Aneta
dc.date.accepted2021-6-21
dc.date.accessioned2022-04-25T22:10:38Z-
dc.date.available2020-6-30
dc.date.available2022-04-25T22:10:38Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-5-20
dc.identifier85349
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/47509-
dc.description.abstractBakalářská práce se soustředí na vyhodnocení numismatických nálezů (denárových, brakteátových a fenikových ražeb mincí) v západních Čechách. Byl shromážděn jejich aktualizovaný soupis, který se stal prostředkem k řešení otázek týkajících se úlohy rozšíření mince v rámci směnných a tržních vztahů, kontaktního studia a přeshraničního obchodu mezi západními Čechami a Bavorskem. Byla zhodnocena kontextuální výpověď jednotlivých nálezů mincí a mincovních depozitů v archeologických situacích. Řešena je otázka působení plzeňské mincovny v západních Čechách v 11. až 13. století. Shromážděná data byla uspořádána do strukturovaného katalogu a zanesena do map v programu ArcGIS.cs
dc.format79 s. (88 119 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectnumismatické nálezycs
dc.subjectzápadní čechycs
dc.subjectpočátky mincovnictvícs
dc.subjectdenárycs
dc.subjectbrakteátycs
dc.subjectfenikycs
dc.subjectstará plzeňcs
dc.subjecthistorické chebskocs
dc.subjectbavorskocs
dc.subjectobchodcs
dc.titleNumismatické nálezy 10. - 13. století v západních Čecháchcs
dc.title.alternativeNumismatic findings of the 10th - 13th century in western Bohemiaen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická
dc.thesis.degree-programArcheologie
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis focuses on the evaluation of numismatic findings (denar, bracteate and pfennig coin minting) in western Bohemia. An updated inventory was compiled as a means of addressing issues related to the role of coin expansion in exchange and market relations, contact studies and cross-border trade between Western Bohemia and Bavaria. The contextual statement of individual findings of coins and coin deposits in archaeological situations was evaluated. The issue of the operation of the Pilsen Mint in western Bohemia in the 11th to 13th centuries is addressed. The collected data was organized into a structured catalog and entered into maps in ArcGIS.en
dc.subject.translatednumismatic findingsen
dc.subject.translatedwestern bohemiaen
dc.subject.translatedthe beginning of coinageen
dc.subject.translateddenariien
dc.subject.translatedbracteatesen
dc.subject.translatedpfennigsen
dc.subject.translatedold pilsenen
dc.subject.translatedhistorical cheben
dc.subject.translatedbavariaen
dc.subject.translatedtradeen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pellerova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce4,44 MBAdobe PDFView/Open
Pellerova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce712,97 kBAdobe PDFView/Open
Pellerova-oponent.pdfPosudek oponenta práce607,74 kBAdobe PDFView/Open
Pellerova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce555,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47509

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.