Title: Mé zkušenosti z výuky fyziky na SOŠ a gymnáziu v ČR a na gymnáziu v Sasku
Other Titles: My experience from physics instruction at vocational and grammar schools in the Czech republic and at grammar schools in Saxony
Authors: Bartošek, Miroslav
Citation: KÉHAR, O. (ed.) Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9: Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky, Kašperské hory 2019, s. 9-14.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://kof.zcu.cz/ak/trendy/9/sbor/ModerniTrendy9_sbornik.pdf
http://hdl.handle.net/11025/47572
ISBN: 978-80-261-1092-7
Keywords: výuka;fyzika;Česká republika;Německo
Keywords in different language: teaching;physics;Czech Republic;Germany
Abstract: Pojetí výuky fyziky a koncepce pregraduální i postgraduální přípravy učitelů jsou předmětem aktuálních debat. První část příspěvku shrnuje zkušenosti autora, které jsou hodny zřetele i v současných diskusích. Popisuje způsob jak propojit výuku fyziky s navazujícím odborným vzděláváním a podporovat motivaci žáků v SOŠ, upozorňuje na nutnost příklonu od encyklopedického pojetí k zaměření na metody a aplikace výuky na gymnáziu. Druhá část popisuje jako příklad možného řešení učební plán fyziky pro gymnázia ve Svobodném státě Sasko (SRN).
Abstract in different language: The approach to physics instruction and the concept of undergraduate and post-graduate studies of teachers is currently being discussed. The first part of the article summarises the author’s experience that deserves to be taken into account in the current debates. It describes how to link physics instruction to subsequent specialised education and how to enhance the motivation of vocational school students, and points out the necessary transition from encyclopaedic instruction to focusing on methods and applications of physics instruction at grammar schools. The second part describes the physics curriculum at grammar schools in the Free State of Saxony (Germany) as a possible solution.
Appears in Collections:Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9
Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ModerniTrendy9_sbornik-9-14.pdfPlný text529,77 kBAdobe PDFView/Open
tiraz.pdfPlný text475,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47572

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.