Title: Jednoduché experimenty z mechaniky s elektronickým měřením
Other Titles: Simple experiments in mechanics with electronic measurements
Authors: Bochníček, Zdeněk
Citation: KÉHAR, O. (ed.) Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9: Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky, Kašperské hory 2019, s. 15-19.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://kof.zcu.cz/ak/trendy/9/sbor/ModerniTrendy9_sbornik.pdf
http://hdl.handle.net/11025/47573
ISBN: 978-80-261-1092-7
Keywords: experiment;mechanika;měření
Keywords in different language: experiment;mechanics;measurement
Abstract: Stále se rozšiřující nabídka moderních elektronických snímačů fyzikálních veličin a reálně rostoucí vybavenost kabinetů škol všech stupňů umožňuje snadné doplnění výuky dynamickými měřeními v reálném čase. Příspěvek popisuje několik příkladů z mechaniky, ve kterých je jednoduchý teoretický výpočet doplněn relevantním experimentem, ve kterém lze bez náročné přípravy a vyhodnocení konfrontovat výsledky teoretického modelu s reálnými daty.
Abstract in different language: The expanding offer of modern electronic sensors for measuring of physical quantities and better equipment at schools makes it easy to provide the training with dynamic real- time measurements. The paper describes several examples from mechanics, in which a simple theoretical calculation is accompanied by a relevant experiment where the results of a theoretical model with real data can be confronted without demanding preparation and evaluation.
Appears in Collections:Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9
Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tiraz.pdfPlný text475,19 kBAdobe PDFView/Open
ModerniTrendy9_sbornik-15-19.pdfPlný text745,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47573

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.