Title: Kolik je v ČR (aprobovaných) učitelů fyziky?
Other Titles: How many (qualified) physics teachers are there in the Czech republic?
Authors: Dvořák, Leoš
Citation: KÉHAR, O. (ed.) Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9: Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky, Kašperské hory 2019, s. 30-44.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://kof.zcu.cz/ak/trendy/9/sbor/ModerniTrendy9_sbornik.pdf
http://hdl.handle.net/11025/47576
ISBN: 978-80-261-1092-7
Keywords: fyzika;učitelé;výzkum;střední škola;základní škola
Keywords in different language: physics;teachers;research;high school;elementary school
Abstract: O data o učitelích fyziky resp. o šetření, které by tato data zjistilo, jsme žádali MŠMT ČR již od konference MTR7 před čtyřmi lety. Na počátku roku 2019 takové šetření proběhlo, dokonce o učitelích všech předmětů na ZŠ a SŠ. V příspěvku jsou prezentovány první předběžné výsledky z tohoto šetření (týkající se učitelů fyziky). Jde o počty učitelů, jejich věkové složení, aprobovanost, kvalifikovanost, o to, kolik odchodů učitelů školy očekávají a jaký je pro ně problém sehnat učitele fyziky. Výsledky na „tvrdých datech“ ukazují nedostatek učitelů fyziky. V závěru jsou naznačeny úvahy, jak bychom se mohli snažit pomoci v této nepříznivé situaci.
Abstract in different language: Data concerning physics teachers or a survey finding the data were requested from the Ministry of Education since the conference in 2015. In the beginning of 2019 such survey (a broader one, covering teachers of all subjects) was done. First preliminary results (concerning physics teachers) are presented in this paper. They concern numbers of teachers, their age distribution, qualification, expected numbers of teachers leaving their schools and how difficult is for schools to find new physics teachers. The results give “hard data” for evidence of shortage of physics teachers. Some ideas how we can try to improve this unfavourable situation are presented in the conclusion.
Appears in Collections:Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9
Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tiraz.pdfPlný text475,19 kBAdobe PDFView/Open
ModerniTrendy9_sbornik-30-44.pdfPlný text1,29 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47576

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.