Název: „Širý proud“: jak to vzniklo, co to je a kam by mohl směřovat
Další názvy: A „broad stream“: how it originated, what it is and where it can lead
Autoři: Dvořák, Leoš
Citace zdrojového dokumentu: KÉHAR, O. (ed.) Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9: Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky, Kašperské hory 2019, s. 45-50.
Datum vydání: 2022
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://kof.zcu.cz/ak/trendy/9/sbor/ModerniTrendy9_sbornik.pdf
http://hdl.handle.net/11025/47577
ISBN: 978-80-261-1092-7
Klíčová slova: revize Rámcového výukového programu;fyzika;pracovní skupina;aktivity
Klíčová slova v dalším jazyce: revisions of the Frame Educational Program;physics;working group;activists
Abstrakt: Příspěvek byl úvodem sympozia „Širý proud“ na konferenci Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9. Poskytl stručné úvodní informace o této neformální iniciativě týkající se zamýšlených revizí RVP ve fyzice a souvisejících problémů. Představil aktivity, které se od konference MTR8 v této oblasti děly, podkladovou studii k této problematice (která je dílem široké skupiny autorů), plány na další publikace a existenci a první aktivity pracovní a podpůrné skupiny, které se této problematice věnují ve spolupráci s oficiálními institucemi, jež mají revize RVP na starosti, ale částečně nezávisle na nich, v rámci komunity didaktiků a učitelů fyziky v ČR
Abstrakt v dalším jazyce: The talk was an introduction to the symposium “A broad stream” at the conference. It provided brief information on this informal initiative concerning planned revisions of the Frame Educational Programs (i.e., the National Curricula) in Physics and related problems. Activities done since the last conference were presented, namely background study on this issues (created by a broad group of authors), plans for further publications and first activities of work and support groups which engage in this area. They cooperate with official institutions but work (at least partly) independently, in the community of Czech physics teachers, educators and researchers in PER.
Vyskytuje se v kolekcích:Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9
Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
tiraz.pdfPlný text475,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ModerniTrendy9_sbornik-45-50.pdfPlný text537,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/47577

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.