Title: „Širý proud“: jak to vzniklo, co to je a kam by mohl směřovat
Other Titles: A „broad stream“: how it originated, what it is and where it can lead
Authors: Dvořák, Leoš
Citation: KÉHAR, O. (ed.) Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9: Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky, Kašperské hory 2019, s. 45-50.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://kof.zcu.cz/ak/trendy/9/sbor/ModerniTrendy9_sbornik.pdf
http://hdl.handle.net/11025/47577
ISBN: 978-80-261-1092-7
Keywords: revize Rámcového výukového programu;fyzika;pracovní skupina;aktivity
Keywords in different language: revisions of the Frame Educational Program;physics;working group;activists
Abstract: Příspěvek byl úvodem sympozia „Širý proud“ na konferenci Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9. Poskytl stručné úvodní informace o této neformální iniciativě týkající se zamýšlených revizí RVP ve fyzice a souvisejících problémů. Představil aktivity, které se od konference MTR8 v této oblasti děly, podkladovou studii k této problematice (která je dílem široké skupiny autorů), plány na další publikace a existenci a první aktivity pracovní a podpůrné skupiny, které se této problematice věnují ve spolupráci s oficiálními institucemi, jež mají revize RVP na starosti, ale částečně nezávisle na nich, v rámci komunity didaktiků a učitelů fyziky v ČR
Abstract in different language: The talk was an introduction to the symposium “A broad stream” at the conference. It provided brief information on this informal initiative concerning planned revisions of the Frame Educational Programs (i.e., the National Curricula) in Physics and related problems. Activities done since the last conference were presented, namely background study on this issues (created by a broad group of authors), plans for further publications and first activities of work and support groups which engage in this area. They cooperate with official institutions but work (at least partly) independently, in the community of Czech physics teachers, educators and researchers in PER.
Appears in Collections:Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9
Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tiraz.pdfPlný text475,19 kBAdobe PDFView/Open
ModerniTrendy9_sbornik-45-50.pdfPlný text537,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47577

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.