Title: Podpora učitelů jako jedna z metod rozvoje přírodovědného vzdělávání na různých typech škol
Other Titles: Capacity building of teachers as the way to support the teaching of natural sciences in preschool, primary and secondary level
Authors: Dvořáková, Irena
Prošková, Petra
Citation: KÉHAR, O. (ed.) Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9: Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky, Kašperské hory 2019, s. 51-55.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://kof.zcu.cz/ak/trendy/9/sbor/ModerniTrendy9_sbornik.pdf
http://hdl.handle.net/11025/47578
ISBN: 978-80-261-1092-7
Keywords: Heuréka;Elixír do škol;výuka;přírodovědné vzdělávání;projekt
Keywords in different language: Eureka;Elixir to Schools;teaching;scientific education;project
Abstract: Příspěvek je věnován dvěma souvisejícím projektům – Heuréka a Elixír do škol. Oba projekty hrají významnou roli při podpoře učitelů, kteří se věnují přírodovědnému vzdělávání od mateřských po střední školy. V článku jsou oba projekty krátce popsány, hlavní část příspěvku je věnována dopadu těchto projektů a ohlasům učitelů.
Abstract in different language: The paper is dedicated to two related projects - Eureka and Elixir to Schools. Both projects have been playing an important role in the support of teachers of natural sciences from kindergarten to high school. This article briefly describes both projects. The main part of the paper deals with the impact of the project activities and the teachers’ feedback.
Appears in Collections:Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9
Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tiraz.pdfPlný text475,19 kBAdobe PDFView/Open
ModerniTrendy9_sbornik-51-55.pdfPlný text514,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47578

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.