Title: Přístup k fyzikálnímu vzdělávání v České republice, Estonsku, Polsku a Slovinsku
Authors: Kácovský, Petr
Koudelková, Věra
Snětinová, Marie
Citation: KÉHAR, O. (ed.) Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9: Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky, Kašperské hory 2019, s. 61-67.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://kof.zcu.cz/ak/trendy/9/sbor/ModerniTrendy9_sbornik.pdf
http://hdl.handle.net/11025/47580
ISBN: 978-80-261-1092-7
Keywords: srovnávací studie;Česká republika;Estonsko;Polsko;Slovinsku;kurikulární dokumenty
Keywords in different language: comparative study;Czech Republic;Estonia;Poland;Slovenia;curricular documents
Abstract: Srovnávací studie, jejíž výsledky jsou v příspěvku prezentovány, se věnuje výuce fyziky na nižším stupni sekundárního vzdělávání. Cílem studie bylo porovnat předepsané kurikulum v České republice, Estonsku, Polsku a Slovinsku na základě kurikulárních dokumentů těchto zemí. Především se toto porovnání zaměřilo na vzdělávací obsah, očekávané výstupy, mezipředmětové vzdělávání a průřezová témata, vzdělávací metody, hodnocení a kompetence
Abstract in different language: The paper presents results of a comparative study dealing with physics education at lower secondary schools. The main aim of the study is to compare national curricula of four chosen countries – the Czech Republic, Estonia, Poland and Slovenia. The study focuses on comparison of teaching content and learning outcomes in physics, interdisciplinary education and cross-curricula subjects, educational methods and assessment and field- specific key competences
Appears in Collections:Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9
Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ModerniTrendy9_sbornik-61-67.pdfPlný text580,06 kBAdobe PDFView/Open
tiraz.pdfPlný text475,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47580

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.