Title: Žákovské čtení textu z učebnice sledované oční kamerou a role otázek při porozumění tomuto textu
Other Titles: Students’ reading of a textbook followed by the eye-tracker and role of questions in learning from the textbook
Authors: Kekule, Martina
Krejčí, Alžběta
Citation: KÉHAR, O. (ed.) Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9: Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky, Kašperské hory 2019, s. 68-78.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://kof.zcu.cz/ak/trendy/9/sbor/ModerniTrendy9_sbornik.pdf
http://hdl.handle.net/11025/47581
ISBN: 978-80-261-1092-7
Keywords: text;čtení;porozumění;oční kamera
Keywords in different language: text;reading;understanding;eye camera
Abstract: Příspěvek prezentuje základní charakteristiky čtení odborného textu -učebnice- žáky a jedním vyučujícím. Dále srovnává přístupy čtení vlastního textu a textu, který je následně doplněn otázkami. Cílem pilotní studie realizované na 12 žácích a zabývající se jednou stranou textu učebnice byla identifikace základních přístupů čtení, práce s doprovodným vizuálním materiálem (obrázky a grafy) a identifikace indikátorů, které mohou signalizovat hlubší kognitivní procesy probíhající při čtení včetně vlivu otázek na čtení textu. Výstupy ukázaly minimální práci s vizuálním materiálem a naopak vcelku plynulé čtení celého textu, přerušované zpětnými sakádami nad klíčovými pojmy textu. Většina žáků po přečtení otázky realizovala sakádu do oblasti textu, kde se nacházel klíčový pojem z otázky, což indikuje velmi dobrou paměť lokalizace význačných pojmů.
Abstract in different language: The paper presents basic characteristics of students’ reading of a physics textbook. Particularly, 12 high school students and one teacher were eyetracked during reading a page of the textbook. The aim of the study was identification of typical approaches to the reading, working with visual material (pictures and graphs) and identification of indicators which could reveal deeper cognitive processes of the students. The results showed that students almost did not work with the visual material. On the other hand, they fluently read the whole text, which was interrupted sometimes with regressive saccades to the key terms/words. After the reading questions in the end of the text, students typically provided a saccade to the keyword in the text. This indicates their very good spatial memory.
Appears in Collections:Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9
Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ModerniTrendy9_sbornik-68-78.pdfPlný text731,21 kBAdobe PDFView/Open
tiraz.pdfPlný text475,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47581

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.