Title: Mezigenerační učení na SSPŠ
Other Titles: Intergeneration learning at Smíchov secondary technical school
Authors: Krajčová, Věra
Citation: KÉHAR, O. (ed.) Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9: Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky, Kašperské hory 2019, s. 105-108.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://kof.zcu.cz/ak/trendy/9/sbor/ModerniTrendy9_sbornik.pdf
http://hdl.handle.net/11025/47585
ISBN: 978-80-261-1092-7
Keywords: Smíchovská střední průmyslová škola;workshop;mezigenerační učení;projekt
Keywords in different language: Smíchov Secondary Technical School;workshop;intergenerational learning;project
Abstract: Na Smíchovské střední průmyslové škole již řadu let probíhají projekty zaměřené na vzájemné předávání zkušeností mezi generacemi. Žáci SSPŠ připravují a vedou workshopy pro ZŠ a MŠ, na druhou stranu mají při svých studentských a maturitních projektech podporu vyučujících z VŠ. Vše propojuje projekt Smíchovská průmyslovka třetího věku, kde workshopy pro seniory vedou učitelé ze SSPŠ za asistence studentů, kteří se od seniorů učí zodpovědnosti a trpělivosti.
Abstract in different language: For a number of years, projects have been going on at Smíchov Secondary Technical School (SSTS) aimed at sharing experience among generations. SSTS students prepare and lead workshops for elementary schools and kindergartens. On the other hand, they have support of university teachers in their student and graduation projects. These activities are interconnected by the Smíchov Industrial School of the Third Age project, where workshops for seniors are led by SSTS teachers with the assistance of students who can learn responsibility and patience from the seniors.
Appears in Collections:Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9
Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ModerniTrendy9_sbornik-105-108.pdfPlný text286,26 kBAdobe PDFView/Open
tiraz.pdfPlný text475,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47585

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.