Title: Profesní život učitelů přírodozpytu
Other Titles: Profesional life of teachers of science
Authors: Kroupová, Bohumila
Citation: KÉHAR, O. (ed.) Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9: Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky, Kašperské hory 2019, s. 109-113.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://kof.zcu.cz/ak/trendy/9/sbor/ModerniTrendy9_sbornik.pdf
http://hdl.handle.net/11025/47586
ISBN: 978-80-261-1092-7
Keywords: fyzika;učitel;přírodozpyt
Keywords in different language: physics;teacher;science
Abstract: Je známé, že fyzika se ve školách učila spolu s chemií jako přírodozpyt. Pod tímto názvem se na českých školách učil téměř 80 let. Podívejme se, co všechno musel učitel přírodozpytu umět, co měl naučit a jak, jaké k tomu měl podmínky nebo které školské zákony musel dodržovat.
Abstract in different language: It is known, that Physics was taught at school together with Chemistry as subject Science. The name of this subject existed at school for almost 80 years. Let see, what they had to teach in Science, what were the conditions or which school laws had to be follow.
Appears in Collections:Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9
Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tiraz.pdfPlný text475,19 kBAdobe PDFView/Open
ModerniTrendy9_sbornik-109-113.pdfPlný text411,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47586

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.