Title: Dva konkrétní příklady podpory a práce s nadanými žáky
Other Titles: Two specific examples of support and work with gifted pupils
Authors: Mandíková, Dana
Citation: KÉHAR, O. (ed.) Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9: Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky, Kašperské hory 2019, s. 118-121.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://kof.zcu.cz/ak/trendy/9/sbor/ModerniTrendy9_sbornik.pdf
http://hdl.handle.net/11025/47588
ISBN: 978-80-261-1092-7
Keywords: podpora talentovaných a nadaných žáků;základní škola;střední škola;MFF UK
Keywords in different language: the support of gifted pupils;elementary school;high school;Faculty of Mathematics and Physics of the Charles University
Abstract: V příspěvku je představen projekt fakultních škol MFF UK, k jehož významným cílům patří podpora talentovaných a nadaných žáků středních nebo základních škol a také jejich učitelů. Uvedeny jsou záměry projektu a některé konkrétní příklady realizovaných aktivit. Druhým příkladem práce s nadanými žáky je dlouholetá spolupráce KDF MFF UK s Mensa gymnáziem při výuce výběrových seminářů z fyziky.
Abstract in different language: The paper introduces the project of faculty schools of the Faculty of Mathematics and Physics of the Charles University; whose important aim includes the support of gifted pupils of secondary or elementary schools as well as their teachers. The project intentions and some particular examples of the implemented activities are mentioned. The second example of working with gifted pupils is the long-term cooperation of the Department of Physics Education with Mensa Gymnasium in teaching optional seminars in physics.
Appears in Collections:Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9
Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tiraz.pdfPlný text475,19 kBAdobe PDFView/Open
ModerniTrendy9_sbornik-118-121.pdfPlný text285,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47588

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.