Title: Vývoj výsledků českých žáků v historii výzkumů TIMSS a PISA
Authors: Mandíková, Dana
Citation: KÉHAR, O. (ed.) Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9: Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky, Kašperské hory 2019, s. 122-129.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://kof.zcu.cz/ak/trendy/9/sbor/ModerniTrendy9_sbornik.pdf
http://hdl.handle.net/11025/47589
ISBN: 978-80-261-1092-7
Keywords: výzkum TIMSS;výzkum PISA;výsledky;Čeští žáci
Keywords in different language: research TIMSS;research PISA;results;Czech students
Abstract: Příspěvek podává celkový přehled realizovaných šetření mezinárodních výzkumů TIMSS a PISA a účasti České republiky v nich. Uvedena je základní charakteristika výzkumů, přehled výsledků českých žáků v přírodních vědách a jejich časový vývoj.
Abstract in different language: The paper gives an overview of realized surveys of international researches TIMSS and PISA and participation of Czech Republic in them. The basic characteristics of researches, an overview of the results of Czech pupils in science and their development in time are presented.
Appears in Collections:Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9
Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tiraz.pdfPlný text475,19 kBAdobe PDFView/Open
ModerniTrendy9_sbornik-122-129.pdfPlný text498,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47589

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.