Název: Fyzika v několika sekundách – využívání gifů a krátkých videí ve výuce fyziky
Další názvy: Physics in seconds – using gifs and short video clips in physics teaching
Autoři: Ryston, Matěj
Citace zdrojového dokumentu: KÉHAR, O. (ed.) Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9: Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky, Kašperské hory 2019, s. 147-150.
Datum vydání: 2022
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://kof.zcu.cz/ak/trendy/9/sbor/ModerniTrendy9_sbornik.pdf
http://hdl.handle.net/11025/47592
ISBN: 978-80-261-1092-7
Klíčová slova: krátká videa;animace;výuka;fyzika;web;sdílené materiály
Klíčová slova v dalším jazyce: short videos;animation;teaching;physics;web;shared materials
Abstrakt: Účelem příspěvku je upozornit na bohatý výskyt krátkých videí a animací s fyzikální tématikou na internetu a jejich užitečnost pro výuku fyziky. Autor příspěvku, již nějakou dobu tato videa sbírající, se rozhodl svou rozrůstající se sbírku uspořádat a dát k dispozici online. Tato stránka bude dále rozšiřována a má-li čtenář zajímavé video, které s oblibou používá ve výuce a o které se chce podělit s ostatními učiteli, prosím o jeho zaslání.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this contribution is to point out the abundance of short physics-related videos and animations on the internet and their usefulness for teaching physics. The author of this contribution, having collected such videos for some time, has taken this opportunity to sort his collection and publish it online for the benefit of other teachers. This website will be further enlarged over time and if the reader has their own favourite physics videos to share with other teachers, they are kindly asked to send them to the author to be included at the website.
Vyskytuje se v kolekcích:Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9
Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
tiraz.pdfPlný text475,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ModerniTrendy9_sbornik-147-150.pdfPlný text545,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/47592

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.