Title: Základní fyzikální jednotky a změny v jejich definicích
Other Titles: The base units of the si and changes in their definitions
Authors: Válek, Jan
Sládek, Petr
Citation: KÉHAR, O. (ed.) Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9: Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky, Kašperské hory 2019, s. 151-157.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://kof.zcu.cz/ak/trendy/9/sbor/ModerniTrendy9_sbornik.pdf
http://hdl.handle.net/11025/47593
ISBN: 978-80-261-1092-7
Keywords: základních fyzikální jednotka;změny;definice
Keywords in different language: definition;basic physical unit;changes
Abstract: Příspěvek se dotýká připravených změn v definicích základních fyzikálních jednotkách. Změny se dotknou čtyř základních jednotek – kilogram, ampér, kelvin a mol. Jde o poměrně rozsáhlé předefinování, které využívá univerzálních konstant. Vedle představení úprav definic se bude příspěvek zamýšlet nad možnostmi, jak zavést definice jednotek do kurikula základních a středních škol a s tím souvisejícími obtížemi.
Abstract in different language: The paper focuses on prepared changes in definitions of basic physical units. Changes will affect four basic units – kilogram, amperes, kelvin and moles. It is a relatively extensive redefinition that uses universal constants. In addition to introducing definitions, the paper will reflect on the possibilities of introducing unit definitions into primary and secondary school curricula and related difficulties.
Appears in Collections:Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9
Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tiraz.pdfPlný text475,19 kBAdobe PDFView/Open
ModerniTrendy9_sbornik-151-157.pdfPlný text709,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47593

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.