Title: Torricelliho zákon, Pythagorův a Tantalův pohár, stejnosměrný motor
Other Titles: Torricelli's law, Pythagoras and Tantalus cup, DC motor
Authors: Vochozka, Vladimír
Burdová, Veronika
Černý, Pavel
Citation: KÉHAR, O. (ed.) Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9: Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky, Kašperské hory 2019, s. 158-163.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://kof.zcu.cz/ak/trendy/9/sbor/ModerniTrendy9_sbornik.pdf
http://hdl.handle.net/11025/47599
ISBN: 978-80-261-1092-7
Keywords: Torricelliho zákon;Pythagorův pohár;Tantalův pohár;model;3D tisk
Keywords in different language: Torricellis law;Pythagorean cup;Tantalus cup;model;3D print
Abstract: Dostupnost FFF/FDM 3D tiskáren umožňuje snadno vytvářet z plastů pomůcky s různými mechanickými či optickými vlastnostmi. V příspěvku jsou diskutovány modely, které by jinak nešly vyrobit, či by jejich cena byla řádově vyšší a jsou pro výuku fyziky přínosné. Válcová nádoba s tryskami je osvědčenou pomůckou pro demonstraci závislosti hydrostatického tlaku na výšce vodního sloupce. Téma hydrostatický tlak a jeho důsledky spojuje i pomůcka Pythagorův a Tantalův pohár. Vymodelovaný a vytisknutý řez pohárem je vizuální pomůcka jasně demonstrující chování kapaliny uvnitř nasávací soustavy. Posledním modelem doplněným o 3D výtisky je stejnosměrný elektromotor.
Abstract in different language: FFF/FDM 3D printers are useful for making instruments with various mechanical or optical properties. In the article, there are discussed models which cannot be produced in another way or are too expensive. The cylinder with nozzles is a typical instrument for demonstration of hydrostatic pressure. The Pythagorean and the Tantalus cup are also an ideal instrument for demonstration of the application of hydrostatic pressure. These cups simulate properties of liquid in the intake water system. The last model with 3D printing accessories is a DC electric motor.
Appears in Collections:Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9
Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tiraz.pdfPlný text475,19 kBAdobe PDFView/Open
ModerniTrendy9_sbornik-158-163.pdfPlný text799,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47599

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.