Title: Astronomická pozorování a astronomická olympiáda v podmínkách venkovské školy
Other Titles: Astronomical observations and astronomical olympiad in countryside school
Authors: Urban, Jan
Citation: KÉHAR, O. (ed.) Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie: aneb v Plzni to vše začalo... Kašperské hory 2016, s. 125-128.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/47628
https://kof.zcu.cz/ak/astro/2016/sbor/Astronomie2016_sbornik.pdf
ISBN: 978-80-261-0796-5
Keywords: Astronomické olympiáda;astronomická pozorování;základní škola
Keywords in different language: Astronomical olympiad;astronomical observations;elementary school
Abstract: Dva zajímavé astronomické úkazy (částečné zatmění Slunce 20. 3. 2015 a přechod Merkuru před Slunce 9. 5. 2016) poskytly příležitost uskutečnit pozorování pro žáky základní školy. Kromě přímého zážitku pro žáky umožnilo propagovat pozorování i v pedagogickém kolektivu a odhalilo některá neočekávaná úskalí. Výbornou motivaci pro pozornost astronomickým jevům žákům poskytuje Astronomické olympiáda.
Abstract in different language: Two interesting astronomical phenomena (partial solar eclipse on 20. 3. 2015 and transit of Mercury on 9. 5. 2016) across the Sun offered an opportunity to carry up observations for all pupils from our school. Except of personal experience for pupils it allowed to promote observation to teachers and found even there some unexpected difficulties. Great motivation resulting in increased interest in observing astronomical phenomena is regular organization of Astronomical Olympiad.
Appears in Collections:Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie: aneb v Plzni to vše začalo...
Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie: aneb v Plzni to vše začalo...

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tiraz.pdfPlný text318,75 kBAdobe PDFView/Open
Astronomie2016_sbornik-125-128.pdfPlný text172,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47628

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.