Název: Popularizace astronomie a FameLab
Další názvy: Astronomy popularization and FameLab
Autoři: Zychová, Lenka
Citace zdrojového dokumentu: KÉHAR, O. (ed.) Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie: aneb v Plzni to vše začalo... Kašperské hory 2016, s. 133-136.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/47630
https://kof.zcu.cz/ak/astro/2016/sbor/Astronomie2016_sbornik.pdf
ISBN: 978-80-261-0796-5
Klíčová slova: popularizace vědy;astronomie;FameLab;soutěž
Klíčová slova v dalším jazyce: popularization of science;astronomy;FameLab;competition
Abstrakt: Mezinárodní soutěž FameLab si klade za cíl najít talenty mezi současnými vědci, studenty a učiteli, kteří dokáží zábavnou formou prezentovat nejnovější vědecké výsledky. Soutěž má více než desetiletou tradici a úspěšně šíří vědecké poznatky mezi nevědeckou veřejnost. Soutěž se od roku 2011 koná i v České republice a pomáhá nadšeným popularizátorům zlepšovat své schopnosti v komunikaci s veřejností i médii.
Abstrakt v dalším jazyce: International FameLab competition aims to find new talents among scientists, students and teachers who can present the latest scientific results in entertaining way. Competition has more than ten years of tradition and successfully spreads scientific knowledge among the non-scientific public. The contest is held since 2011 in the Czech Republic and helps enthusiastic science communicators to improve their skills in communicating with the public and the media.
Vyskytuje se v kolekcích:Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie: aneb v Plzni to vše začalo...
Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie: aneb v Plzni to vše začalo...

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
tiraz.pdfPlný text318,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Astronomie2016_sbornik-133-136.pdfPlný text431,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/47630

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.