Title: Popularizace astronomie a FameLab
Other Titles: Astronomy popularization and FameLab
Authors: Zychová, Lenka
Citation: KÉHAR, O. (ed.) Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie: aneb v Plzni to vše začalo... Kašperské hory 2016, s. 133-136.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/47630
https://kof.zcu.cz/ak/astro/2016/sbor/Astronomie2016_sbornik.pdf
ISBN: 978-80-261-0796-5
Keywords: popularizace vědy;astronomie;FameLab;soutěž
Keywords in different language: popularization of science;astronomy;FameLab;competition
Abstract: Mezinárodní soutěž FameLab si klade za cíl najít talenty mezi současnými vědci, studenty a učiteli, kteří dokáží zábavnou formou prezentovat nejnovější vědecké výsledky. Soutěž má více než desetiletou tradici a úspěšně šíří vědecké poznatky mezi nevědeckou veřejnost. Soutěž se od roku 2011 koná i v České republice a pomáhá nadšeným popularizátorům zlepšovat své schopnosti v komunikaci s veřejností i médii.
Abstract in different language: International FameLab competition aims to find new talents among scientists, students and teachers who can present the latest scientific results in entertaining way. Competition has more than ten years of tradition and successfully spreads scientific knowledge among the non-scientific public. The contest is held since 2011 in the Czech Republic and helps enthusiastic science communicators to improve their skills in communicating with the public and the media.
Appears in Collections:Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie: aneb v Plzni to vše začalo...
Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie: aneb v Plzni to vše začalo...

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tiraz.pdfPlný text318,75 kBAdobe PDFView/Open
Astronomie2016_sbornik-133-136.pdfPlný text431,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47630

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.