Název: Organické materiály v elektronice
Další názvy: The Organic materials in electronics
Autoři: Kozák, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Kroupa, Michael
Oponent: Džugan, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4768
Klíčová slova: Organické materiály;OFET;OLED;OPVC;polyanilin;polypyrrol;polyacetylen;polythiofen;pentacen;rubren;PPV.
Klíčová slova v dalším jazyce: Organic materials;OFET;OLED;OPVC;polyaniline;polypyrrole;polyacetylene;polythiophene;pentacene;rubrene;PPV.
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na organické materiály používané v elektronice a na polovodičové součástky z nich vyrobené. Pro uvedení do problematiky je v úvodu popsán princip a vznik polovodivosti v organických materiálech a dále historie organických polovodičů. V další kapitole jsou popsány konkrétní typy materiálů. Kapitola číslo tři se zabývá polovodivými součástkami vyráběnými z materiálů uvedených v předchozí kapitole, jejich strukturou a vlastnostmi. Na závěr je srovnání organických a anorganických součástek z hlediska jejich nejdůležitějších parametrů.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on organic materials which are used in electronics and semiconductor components produced from them. As an introduction there is a description of principles and origin of semiconductivity in organic materials and the history of organic semiconductors at the beginning. In the second chapter there are named and described specific types of materials. The third chapter deals with semiconductive components manufactured from materials specified in the previous chapter, their structure and their qualities. At last there is a comparison of organic and inorganic components in terms of their most important parameters.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Ondrej Kozak.pdfPlný text práce3,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048437_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce299,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozak_O.pdfPosudek oponenta práce720,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048437_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce151,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4768

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.