Název: Elektronická komunikace
Další názvy: Electronic Communication
Autoři: Nevoral, Vladislav
Vedoucí práce/školitel: Masopust, Jiří
Oponent: Fiala, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4770
Klíčová slova: Telefonie;analogová telefonie;digitální telefonie;modem;ISDN;DSL;VoIP;WEBnet;Eduroam.
Klíčová slova v dalším jazyce: Telephony;analog telephony;digital telephony;modem;ISDN;DSL;VoIP;WEBnet;Eduroam.
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce pojednává o historických postavách, které přispěly důležitou měrou k rozvoji komunikačních systémů a o zařízeních, která nám poskytly. V práci jsou popsány i současné způsoby komunikace se zaměřením na telefonii. Je zde popsána i komunikace na ZČU, především VoIP telefonie.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the historical personalities that significantly contributed to the development of communication systems and facilities that are provided by them. The thesis also describes the current methods of communication with special focus on telephony and the Internet. There is also described communication at UWB, especially VoIP.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Vladislav Nevoral.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nevoral_V.pdfPosudek vedoucího práce603,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nevoral_Op.pdfPosudek oponenta práce582,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nevoral_OB.pdfPrůběh obhajoby práce477,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4770

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.