Název: Podmínky těžby uranu v Jáchymově 1950-1989
Další názvy: Conditions of uranium mining in Joachimsthal 1950-1989
Autoři: Kubíková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Franc, Martin
Oponent: Havlík, Marek
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4783
Klíčová slova: Jáchymov;uran;těžba;politický vězeň;horník;životní podmínky;civilní zaměstnanec
Klíčová slova v dalším jazyce: Joachimsthal;uranium;mining;political prisoner;miner;living conditions;civilian employee
Abstrakt: Tato práce se zabývá porovnáváním životních podmínek politických vězňů a civilních zaměstnanců podniku Jáchymovské doly v poměrně rozsáhlém časovém období. Nejdůležitější část práce je věnována porovnávání podmínek zdravotních, pracovních, stravování, ubytování, mezd a volného času. Jednou z použitých metod výzkumu je orální historie.
Abstrakt v dalším jazyce: The main intention of this work is to describe the living conditions of political prisoners and civilian employees of the Joachimsthal mining company in broad time span. The most important part of the work is devoted to comparison of health and work conditions, food, accommodation, salary and leisure time. The research methods include the method of oral history.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka.pdfPlný text práce4,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubikova Marketa_Franc Martin.docPosudek vedoucího práce32 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kubikova Marketa_Havlik Marek.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Kubikova_Marketa.pdfPrůběh obhajoby práce390,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4783

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.