Název: Knihovnictví jako profese
Další názvy: Librarianship as a profession
Autoři: Šafářová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Svatková, Dagmar
Oponent: Šrajbová, Magda
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4800
Klíčová slova: informační věda;Jiří Cejpek;knihovník;knihovnictví;profese
Klíčová slova v dalším jazyce: information science;Jiří Cejpek;librarian;librarianship;profession
Abstrakt: Písemná bakalářská práce se zabývá životem a dílem prof. PhDr. Jiřího Cejpka, CSc., informačního vědce, pedagoga a knihovníka. V úvodu je charakterizována jeho osobnost a politický obraz doby, ve které žil a tvořil. Dále je v práci nastíněn vývoj profese knihovníka a s tím spojený předpokládaný rozvoj veřejných knihoven v budoucnosti. Zjistíme, jakými změnami prošel obor knihovnictví na vysokých školách a jaké inovace prosazoval profesor Cejpek. V jiné části práce se budeme zabývat informační vědou, jejím vznikem a významem pro současnou společnost. V práci jsou zmíněny také problémy současného světa, jakými je globalizace nebo varování před rozšiřujícím se vlivem informační technologie. V závěru je zhodnocen Cejpkův přínos v informační vědě a knihovnictví.
Abstrakt v dalším jazyce: The written bachelor thesis deals with the life and work of prof. PhDr. Jiří Cejpek, CSc., a teacher and librarian interested in information science. The work begins with his personal characteristics and points out the political situation of Jiří Cejpek?s time. The next part is about the evolution of the librarian profession and public libraries in the past, present and future. We will find out about the changes that the library studies at universities have gone through and what innovations he encouraged. In another part we will get into the origin of information science and its significance for current society. The thesis also mentions the current state of affairs in the world like globalization and warns about the expanding influence of information technology. The thesis is concluded by the evaluation of Cejpek?s contribution in the fields of information science and librarianship.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce624,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Safarova Katerina_Svatkova Dagmar.docPosudek vedoucího práce61,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Safarova Katerina_Srajbova Magda.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Safarova_Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce336,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4800

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.