Název: Logické a sémantické paradoxy jazyka
Další názvy: Logical and Semantic Paradoxes of Language
Autoři: Zahoříková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Schuster, Radek
Oponent: Dostálová, Ludmila
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4802
Klíčová slova: sémantika;logika;explikace jazyka;paradox
Klíčová slova v dalším jazyce: semantics;logic;explication of language;paradox
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o problematice, která se týká logických a sémantických paradoxů jazyka. Reflektuje základní pojmy sémantiky, s čímž souvisí úsilí filosofů a logiků převést přirozený jazyk do jazyka logiky. O převedení nevědeckého jazyka do vědeckého hovořil již Rudolf Carnap, jenž tento postup nazval explikace. Překážkou v dosažení tohoto cíle jsou právě paradoxy, jež se snaží odborníci odstranit z filosofických systémů. Práce postupně předkládá popis sedmi různých a důležitých paradoxů a u některých z nich podává teorie, které se je snaží řešit.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals about an issue that concerns the logical and semantic paradoxes of language. It reflects the basic terms of semantics, which is related to the efforts of philosophers and logicians to convert natural language into the language of logic. Rudolf Carnap already talked about the transfer of unscientific language into scientific language and he calls this method explication. Obstacles in achieving this goal are just paradoxes, which experts are trying to remove from the philosophical systems. Work gradually presents a description of seven different and important paradoxes and some of them given the theory that it is trying to solve.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Zahorikova.pdfPlný text práce360,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zahorikova Lucie_Schuster Radek.docxPosudek vedoucího práce47,83 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Zahorikova Lucie_Dostalova Ludmila.rtfPosudek oponenta práce1,8 MBRTFZobrazit/otevřít
Zahorikova_Lucie.pdfPrůběh obhajoby práce294,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4802

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.