Title: Vývojové trendy v nakladatelské činnosti. Analýza produkce současných českých nakladatelství pro děti
Other Titles: Development Trends in Publishing.Production Analysis of Current Czech Children´s Publishers
Authors: Strnadová, Barbora
Advisor: Psutková, Blanka
Referee: Šlesingerová, Helena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4803
Keywords: nakladatelství;žánr;analýza;vývoj;produkce;literatura pro děti
Keywords in different language: publishing;genre;analysis;development;production;literature for children
Abstract: Závěrečná bakalářská práce pojednává o historii vzniku a vývoji písemnictví pro děti, vzniku a vývoji žánrů, především o nakladatelské činnosti pro děti od roku 1849 do současnosti. Zároveň je práce zaměřena na analýzu produkce vybraných nakladatelství a odhalení nových trendů v knižní nakladatelské činnosti pro děti, včetně udělování cen za dětskou literaturu.
Abstract in different language: The Thesis discusses history, development of literature for children, formation and progress of its genres. It also concentrates on publishing work for children since 1849 till present day. This work also focuses on analysing production of selected publishing houses and showing new trends in publishing for children including winning awards for children literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska-prace-StrnadovaB.pdfPlný text práce511,73 kBAdobe PDFView/Open
Strnadova Barbora_Psutkova Blanka.rtfPosudek vedoucího práce1,82 MBRTFView/Open
Strnadova Barbora_Slesingerova Helena.rtfPosudek oponenta práce1,5 MBRTFView/Open
Strnadova_Barbora.pdfPrůběh obhajoby práce379,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4803

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.