Název: Vývojové trendy v nakladatelské činnosti. Analýza produkce současných českých nakladatelství pro děti
Další názvy: Development Trends in Publishing.Production Analysis of Current Czech Children´s Publishers
Autoři: Strnadová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Psutková, Blanka
Oponent: Šlesingerová, Helena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4803
Klíčová slova: nakladatelství;žánr;analýza;vývoj;produkce;literatura pro děti
Klíčová slova v dalším jazyce: publishing;genre;analysis;development;production;literature for children
Abstrakt: Závěrečná bakalářská práce pojednává o historii vzniku a vývoji písemnictví pro děti, vzniku a vývoji žánrů, především o nakladatelské činnosti pro děti od roku 1849 do současnosti. Zároveň je práce zaměřena na analýzu produkce vybraných nakladatelství a odhalení nových trendů v knižní nakladatelské činnosti pro děti, včetně udělování cen za dětskou literaturu.
Abstrakt v dalším jazyce: The Thesis discusses history, development of literature for children, formation and progress of its genres. It also concentrates on publishing work for children since 1849 till present day. This work also focuses on analysing production of selected publishing houses and showing new trends in publishing for children including winning awards for children literature.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska-prace-StrnadovaB.pdfPlný text práce511,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Strnadova Barbora_Psutkova Blanka.rtfPosudek vedoucího práce1,82 MBRTFZobrazit/otevřít
Strnadova Barbora_Slesingerova Helena.rtfPosudek oponenta práce1,5 MBRTFZobrazit/otevřít
Strnadova_Barbora.pdfPrůběh obhajoby práce379,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4803

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.