Název: Katolická církev v podmínkách světových válek
Další názvy: Catholic Church in conditions of world wars
Autoři: Heringová, Magda
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Stark, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4807
Klíčová slova: církev;válka;papež;Pius XII.;Adolf Hitler;první světová válka;druhá světová válka;papež Benedikt XV.;papež Pius XI.
Klíčová slova v dalším jazyce: church;war;pope;Pius XII.;Adolf Hitler;first world war;second world war;Benedict XV.;Pius XI.
Abstrakt: Práce se zabývá zmapováním vztahů mezi církví a válečnými mocnostmi v letech 1914-1945. Zkoumá postoje papeže a katolického duchovenstva k událostem 1. a 2. světové války. Uvádí papeže, kteří drželi pontifikát v těchto letech a jak se snažili bojovat proti vypuknutí bojů a jestli jejich snaha byla úspěšná. Na druhé straně ukazuje, jak se Hitler a jeho stoupenci snažili potlačit církev a do jaké míry se jim to podařilo.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with mapping relations between the Church and war powers in the years 1914-1945. We will examine the attitudes of the Pope and the Catholic clergy to the events of 1st and 2nd World War. We will see Popes, who was the pontif in those years and how they tried to fight the outbreak of hostilities and if their efforts were successful. On the other hand we will show how Hitler and his followers tried to suppress the Church and how far they succeeded.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Heringova.pdfPlný text práce369,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Heringova Magda_Demjancukova Dagmar.docPosudek vedoucího práce48,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Heringova Magda_Stark Stanislav.docPosudek oponenta práce60 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Heringova_Magda.pdfPrůběh obhajoby práce779,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4807

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.