Title: Katolická církev v podmínkách světových válek
Other Titles: Catholic Church in conditions of world wars
Authors: Heringová, Magda
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Stark, Stanislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4807
Keywords: církev;válka;papež;Pius XII.;Adolf Hitler;první světová válka;druhá světová válka;papež Benedikt XV.;papež Pius XI.
Keywords in different language: church;war;pope;Pius XII.;Adolf Hitler;first world war;second world war;Benedict XV.;Pius XI.
Abstract: Práce se zabývá zmapováním vztahů mezi církví a válečnými mocnostmi v letech 1914-1945. Zkoumá postoje papeže a katolického duchovenstva k událostem 1. a 2. světové války. Uvádí papeže, kteří drželi pontifikát v těchto letech a jak se snažili bojovat proti vypuknutí bojů a jestli jejich snaha byla úspěšná. Na druhé straně ukazuje, jak se Hitler a jeho stoupenci snažili potlačit církev a do jaké míry se jim to podařilo.
Abstract in different language: This thesis deals with mapping relations between the Church and war powers in the years 1914-1945. We will examine the attitudes of the Pope and the Catholic clergy to the events of 1st and 2nd World War. We will see Popes, who was the pontif in those years and how they tried to fight the outbreak of hostilities and if their efforts were successful. On the other hand we will show how Hitler and his followers tried to suppress the Church and how far they succeeded.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Heringova.pdfPlný text práce369,3 kBAdobe PDFView/Open
Heringova Magda_Demjancukova Dagmar.docPosudek vedoucího práce48,5 kBMicrosoft WordView/Open
Heringova Magda_Stark Stanislav.docPosudek oponenta práce60 kBMicrosoft WordView/Open
Heringova_Magda.pdfPrůběh obhajoby práce779,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4807

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.