Název: Historický vývoj Knihovny města Plzně v období 1945-1989
Další názvy: The historical Evolution of The Pilsen City Library in years 1945-1989
Autoři: Rychtaříková, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Svatková, Dagmar
Oponent: Šlesingerová, Helena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4815
Klíčová slova: Knihovna města Plzně;historie;knihovna;Plzeň;bibliobus;ředitel knihovny
Klíčová slova v dalším jazyce: Pilsen city library;history;library;Pilsen;bibliobus;director of library
Abstrakt: Bakalářská práce je o dějinách Knihovny města Plzně. Obsahuje její historii a vývoj v letech 1945-1989. Nejprve je v ní popsána historie před rokem 1945. Práce začíná jejím založením a počátečním fungováním, následně je věnována její činnosti po válce až do 80. let. Zmíněny jsou i historické a politické souvislosti, které s vývojem knihovny úzce souvisí. V práci je kapitola o ředitelích knihovny, jejich životě a přínosu. Zabývá se také jejím stěhováním a historií pojízdné knihovny.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the history of The Pilsen City Library. It includes its history and development in the period 1945-1989. First, it describes the history before 1945. The work begins with the establishment and initial operation, then it dedicates to its activities after the war until 80 years. As well you can find there the historical and political context which is closely related to the development of the library. The work includes also a chapter about the library?s directors, their lives and merits. It also deals with the history of relocations and mobile library.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Rychtarikova.pdfPlný text práce2,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rychtarikova Aneta_Svatkova Dagmar.docPosudek vedoucího práce61,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Rychtarikova Aneta_Slesingerova Helena.rtfPosudek oponenta práce1,48 MBRTFZobrazit/otevřít
Rychtarikova_Aneta.pdfPrůběh obhajoby práce320,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4815

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.