Title: Klášter premonstrátů v Teplé: osobnosti vědy a školství
Other Titles: Tepla Monastery (Great Personalities in Science and Education)
Authors: Šišková, Michaela
Advisor: Neupauer, Eduard
Referee: Třešňák, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4819
Keywords: Západočeský kraj;klášter Teplá;premonstrátský řád;věda a vzdělání;osobnosti
Keywords in different language: West-Bohemian region;Tepla Monastery;Premonstratensian order;education and science;great personalities
Abstract: Cílem práce je odhalit rozsah a různé aspekty , kterými přispěl klášter Teplá k rozvoji vědy a školství.V úvoda jsou podána fakta týkající se založení řádu premonstrátů a založení prvních klášterů . Následující část je věnována charakteristice řádu premonstrátů a jedné z jejích složek-činnosti, v které se objevuje napojení na podporu vědy a školství.Podpora vzdělání je doložena také existencí knihovny a jejích vzácných tisků. Poté je předložen vliv řádu na rozvoj školství v jednotlivých obdobích jeho existence. Dále je podán přehled několika významnějších osobností.Závěrečná čáast shrnuje a dokládá velký význam kláštera Teplá pro rozvoj vědy a školství a to nejen v oblasti Tepelska ale v celém Západočeském kraji.
Abstract in different language: The aim of this theses work is to reveal the aspects and the range od the Tepla Monastery´s influence in the field of education and science. In the introduction some basic facts including history, reason and circumstances of Premonstratensian order establishement are being presented.Next part is a view of the order´s spirituality. Some short presentation of library and its special printed matters is in the following part.Support of education has been shown in the next part. Many outstanding personalities arouse on the base of Tepla Monastery, some of them are mentioned. In the end it is obvious that Premonstratensian Monastery in Tepla has contributed to a large extent to the culture and spiritual development not only in Tepla but in the whole West-Bohemia region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce357,4 kBAdobe PDFView/Open
Siskova Michaela_Neupauer Eduard.docPosudek vedoucího práce60 kBMicrosoft WordView/Open
Siskova Michaela_Tresnak Zdenek.docPosudek oponenta práce61,5 kBMicrosoft WordView/Open
Siskova_Michaela.pdfPrůběh obhajoby práce444,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4819

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.