Název: Klášter premonstrátů v Teplé: osobnosti vědy a školství
Další názvy: Tepla Monastery (Great Personalities in Science and Education)
Autoři: Šišková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Neupauer, Eduard
Oponent: Třešňák, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4819
Klíčová slova: Západočeský kraj;klášter Teplá;premonstrátský řád;věda a vzdělání;osobnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: West-Bohemian region;Tepla Monastery;Premonstratensian order;education and science;great personalities
Abstrakt: Cílem práce je odhalit rozsah a různé aspekty , kterými přispěl klášter Teplá k rozvoji vědy a školství.V úvoda jsou podána fakta týkající se založení řádu premonstrátů a založení prvních klášterů . Následující část je věnována charakteristice řádu premonstrátů a jedné z jejích složek-činnosti, v které se objevuje napojení na podporu vědy a školství.Podpora vzdělání je doložena také existencí knihovny a jejích vzácných tisků. Poté je předložen vliv řádu na rozvoj školství v jednotlivých obdobích jeho existence. Dále je podán přehled několika významnějších osobností.Závěrečná čáast shrnuje a dokládá velký význam kláštera Teplá pro rozvoj vědy a školství a to nejen v oblasti Tepelska ale v celém Západočeském kraji.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this theses work is to reveal the aspects and the range od the Tepla Monastery´s influence in the field of education and science. In the introduction some basic facts including history, reason and circumstances of Premonstratensian order establishement are being presented.Next part is a view of the order´s spirituality. Some short presentation of library and its special printed matters is in the following part.Support of education has been shown in the next part. Many outstanding personalities arouse on the base of Tepla Monastery, some of them are mentioned. In the end it is obvious that Premonstratensian Monastery in Tepla has contributed to a large extent to the culture and spiritual development not only in Tepla but in the whole West-Bohemia region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce357,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Siskova Michaela_Neupauer Eduard.docPosudek vedoucího práce60 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Siskova Michaela_Tresnak Zdenek.docPosudek oponenta práce61,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Siskova_Michaela.pdfPrůběh obhajoby práce444,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4819

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.