Title: Otakar Zich a jeho Estetika dramatického umění
Other Titles: Otakar Zich and the Aesthetics of Drama
Authors: Čupová, Kristýna
Advisor: Blahutková, Daniela
Referee: Doubravová, Jarmila
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4822
Keywords: Otakar Zich;drama;dramatické dílo;dramatický děj;dramatická osoba;významová představa
Keywords in different language: Otakar Zich;drama;dramatic work;dramatic storyline;dramatic person;semantic concept
Abstract: Bakalářská práce představuje rozbor nejvýznamnějších pasáží díla českého estetika Otakara Zicha Estetika dramatického umění. Vysvětluje pojmy, s nimiž Zich pracuje. Dále práce podává obraz o tom, jak je Zich vnímán svými následovníky.
Abstract in different language: The bachelor work presents an analysis of the most important passages in the works of Aesthetics of Drama written by Czech esthetician Otakar Zich. It explains the concepts with which Zich works. Work also gives an information as Zich percieved by his followers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Otakar Zich - Bakalarska prace - Kristyna Cupova.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Cupova Kristyna_Blahutkova Daniela.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFView/Open
Cupova Kristyna_Doubravova Jarmila.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFView/Open
Cupova_Kristyna.pdfPrůběh obhajoby práce329,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4822

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.