Název: Otakar Zich a jeho Estetika dramatického umění
Další názvy: Otakar Zich and the Aesthetics of Drama
Autoři: Čupová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Blahutková, Daniela
Oponent: Doubravová, Jarmila
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4822
Klíčová slova: Otakar Zich;drama;dramatické dílo;dramatický děj;dramatická osoba;významová představa
Klíčová slova v dalším jazyce: Otakar Zich;drama;dramatic work;dramatic storyline;dramatic person;semantic concept
Abstrakt: Bakalářská práce představuje rozbor nejvýznamnějších pasáží díla českého estetika Otakara Zicha Estetika dramatického umění. Vysvětluje pojmy, s nimiž Zich pracuje. Dále práce podává obraz o tom, jak je Zich vnímán svými následovníky.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor work presents an analysis of the most important passages in the works of Aesthetics of Drama written by Czech esthetician Otakar Zich. It explains the concepts with which Zich works. Work also gives an information as Zich percieved by his followers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Otakar Zich - Bakalarska prace - Kristyna Cupova.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cupova Kristyna_Blahutkova Daniela.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Cupova Kristyna_Doubravova Jarmila.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Cupova_Kristyna.pdfPrůběh obhajoby práce329,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4822

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.