Název: Koncepce přirozeného stavu v novověké filosofii: Thomas Hobbes.
Další názvy: The concept of natural condition of mankind in modern philosophy: Thomas Hobbes.
Autoři: Vaňourková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Špelda, Daniel
Oponent: Zajíčková, Dagmar
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4828
Klíčová slova: přirozený stav;Thomas Hobbes;Leviathan;antropologie;válka všech proti všem;sebezáchova;absolutní stát;společenská smlouva;sociální filosofie;přirozené zákony;17. století;občanská válka v Anglii
Klíčová slova v dalším jazyce: natural condition of mankind;Thomas Hobbes;Leviathan;anthropology;war of all against all;self preservation;absolute state;social contract;social philosophy;laws of nature;17th century;civil war in England
Abstrakt: Smyslem práce je přiblížit myšlení Thomase Hobbese, především jeho antropologii a stručně vyložit a přiblížit jeho nejzámější dílo Leviathan. Práce také přibližuje jeho hypotézu přirozeného stavu.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of my work is to approach Thomas Hobbes´ mind, first of all from the piont of view of anthropology, and briefly explain and bring near his most famous work Leviathan. The work also approach Thomas Hobbes´ hypothesis of ?natural condition of mankind.?
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarksa_prace_Vanourkova_Koncepce_prizozeneho_stavu.pdfPlný text práce490,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vanourkova Marketa_Spelda Daniel.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Vanourkova Marketa_Zajickova Dagmar.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Vanourkova_Marketa.pdfPrůběh obhajoby práce354,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4828

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.