Název: Montaignovy a Baconovy Eseje v kontextu renesanční filosofie člověka
Další názvy: Essays of Michel de Montaigne and Francis Bacon in the context of Renaissance Philosophy of Man
Autoři: Durasová, Marcela
Vedoucí práce/školitel: Kastnerová, Martina
Oponent: Stark, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4836
Klíčová slova: Francis Bacon;Michel de Montaigne;renesanční filosofie člověka;individualismus;morálka;nesmrtelnost;smrt
Klíčová slova v dalším jazyce: Michel de Montaigne;Francis Bacon;renaissance philosophy of man;individualism;morality;immortality;death
Abstrakt: Hlavním tématem jsou Eseje Michela de Montaigne a Francise Bacona v kontextu renesanční filosofie člověka. Prezentovány budou Baconovy a Montaignovy myšlenky týkající se individualismu, morálky, politických názorů, vztahu k ženě a jejich názory na otázku nesmrtelnosti lidské duše a smrti. V poslední části bakalářské práce budou jejich názory na témata jim společná analyzovány a srovnávány. V práce nebudou zohledněny názory pouze těchto dvou filosofů, reflektovány budou i myšlenky například Mora, Machiavelliho, Mirandoly, Campanelly či Rotterdamského.
Abstrakt v dalším jazyce: The crucial topic of the thesis are Essays of Michel de Montaigne and Francis Bacon in the context of Renaissance philosophy. Main thoughts of Bacon and Montaigne concerning individualism, morality, political views, their approach to women and the question of immortality and death were investigated in the next part. The last part of the bachelor thesis analyses and compare the views of Montaigne and Bacon on the themes, which are identical to both philosophers. Not only the ideas of both the philosophers were cited in the work. Chosen concepts of the other Renaissance philosophers (e.g. More, Machiavelli, Mirandola, Campanella or Rotterdam) were considered.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
M_Durasova_BC_2012.pdfPlný text práce6,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Durasova Marcela_Kastnerova Martina.docPosudek vedoucího práce70 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Durasova Marcela_Stark Stanislav.docPosudek oponenta práce61,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Durasova_Marcela.pdfPrůběh obhajoby práce428,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4836

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.