Title: Montaignovy a Baconovy Eseje v kontextu renesanční filosofie člověka
Other Titles: Essays of Michel de Montaigne and Francis Bacon in the context of Renaissance Philosophy of Man
Authors: Durasová, Marcela
Advisor: Kastnerová, Martina
Referee: Stark, Stanislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4836
Keywords: Francis Bacon;Michel de Montaigne;renesanční filosofie člověka;individualismus;morálka;nesmrtelnost;smrt
Keywords in different language: Michel de Montaigne;Francis Bacon;renaissance philosophy of man;individualism;morality;immortality;death
Abstract: Hlavním tématem jsou Eseje Michela de Montaigne a Francise Bacona v kontextu renesanční filosofie člověka. Prezentovány budou Baconovy a Montaignovy myšlenky týkající se individualismu, morálky, politických názorů, vztahu k ženě a jejich názory na otázku nesmrtelnosti lidské duše a smrti. V poslední části bakalářské práce budou jejich názory na témata jim společná analyzovány a srovnávány. V práce nebudou zohledněny názory pouze těchto dvou filosofů, reflektovány budou i myšlenky například Mora, Machiavelliho, Mirandoly, Campanelly či Rotterdamského.
Abstract in different language: The crucial topic of the thesis are Essays of Michel de Montaigne and Francis Bacon in the context of Renaissance philosophy. Main thoughts of Bacon and Montaigne concerning individualism, morality, political views, their approach to women and the question of immortality and death were investigated in the next part. The last part of the bachelor thesis analyses and compare the views of Montaigne and Bacon on the themes, which are identical to both philosophers. Not only the ideas of both the philosophers were cited in the work. Chosen concepts of the other Renaissance philosophers (e.g. More, Machiavelli, Mirandola, Campanella or Rotterdam) were considered.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M_Durasova_BC_2012.pdfPlný text práce6,4 MBAdobe PDFView/Open
Durasova Marcela_Kastnerova Martina.docPosudek vedoucího práce70 kBMicrosoft WordView/Open
Durasova Marcela_Stark Stanislav.docPosudek oponenta práce61,5 kBMicrosoft WordView/Open
Durasova_Marcela.pdfPrůběh obhajoby práce428,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4836

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.