Název: Trestněprávní a kriminologické aspekty terorismu
Další názvy: Criminal and criminological aspects of terrorism
Autoři: Krejčová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Chmelík Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Oponent: Vavera František, Doc. JUDr. Ph.D., LL.M.
Datum vydání: 2022
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48363
Klíčová slova: terorismus;teroristický útok;teror;teroristický trestný čin;radikalizace;pachatelé terorismu;zahraniční terorističtí bojovníci;teroristická skupina.
Klíčová slova v dalším jazyce: terrorism;terrorist attack;terror;terrorist crime;radicalization;perpetrators of terrorism;foreign terrorist fighters;terrorist group.
Abstrakt: Tato diplomová práce se zaměřuje na trestněprávní a kriminologické aspekty terorismu. První kapitola se zabývá pojmem terorismu, následuje historický vývoj terorismu a ve třetí kapitole jsou rozvedeny jednotlivé druhy terorismu. Jádro práce je obsaženo ve čtvrté a páté kapitole, které se zaměřují na právní úpravu terorismu a jeho kriminologické aspekty. Šestá kapitola se zabývá čím dál aktuálnější hrozbou, kterou je problematika radikalizace osob prostřednictvím sociálních sítí. V poslední kapitole je obsažena analýza vybraných teroristických útoků.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis focuses on criminal and criminological aspects o terrorism. The first chapter deals with the concept of terrorism, which is followed by the historical evolution of terrorism, and the third chapter describes the different types of terrorism. The core of the thesis is contained in the fourth and fifth chapters, which focus on the legal regulation of terrorism and its criminological aspects. The sixth chapter focuses on the growing threat of radicalisation of people through social networks. The last chapter contains an analysis of selected terrorist attacks.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Jana Krejcova.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved.p. Krejcova.pdfPosudek vedoucího práce599,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op.p. Krejcova.pdfPosudek oponenta práce375,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pr.o. Krejcova.pdfPrůběh obhajoby práce262,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/48363

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.