Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorKastnerová, Martinacs
dc.contributor.authorDurasová, Marcelacs
dc.contributor.refereeStark, Stanislavcs
dc.date.accepted2012-06-06cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:43:09Z
dc.date.available2011-05-19cs
dc.date.available2013-06-19T06:43:09Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-04-24cs
dc.identifier46522cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4836
dc.description.abstractHlavním tématem jsou Eseje Michela de Montaigne a Francise Bacona v kontextu renesanční filosofie člověka. Prezentovány budou Baconovy a Montaignovy myšlenky týkající se individualismu, morálky, politických názorů, vztahu k ženě a jejich názory na otázku nesmrtelnosti lidské duše a smrti. V poslední části bakalářské práce budou jejich názory na témata jim společná analyzovány a srovnávány. V práce nebudou zohledněny názory pouze těchto dvou filosofů, reflektovány budou i myšlenky například Mora, Machiavelliho, Mirandoly, Campanelly či Rotterdamského.cs
dc.format59 s. (115 166 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectFrancis Baconcs
dc.subjectMichel de Montaignecs
dc.subjectrenesanční filosofie člověkacs
dc.subjectindividualismuscs
dc.subjectmorálkacs
dc.subjectnesmrtelnostcs
dc.subjectsmrtcs
dc.titleMontaignovy a Baconovy Eseje v kontextu renesanční filosofie člověkacs
dc.title.alternativeEssays of Michel de Montaigne and Francis Bacon in the context of Renaissance Philosophy of Manen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe crucial topic of the thesis are Essays of Michel de Montaigne and Francis Bacon in the context of Renaissance philosophy. Main thoughts of Bacon and Montaigne concerning individualism, morality, political views, their approach to women and the question of immortality and death were investigated in the next part. The last part of the bachelor thesis analyses and compare the views of Montaigne and Bacon on the themes, which are identical to both philosophers. Not only the ideas of both the philosophers were cited in the work. Chosen concepts of the other Renaissance philosophers (e.g. More, Machiavelli, Mirandola, Campanella or Rotterdam) were considered.en
dc.subject.translatedMichel de Montaigneen
dc.subject.translatedFrancis Baconen
dc.subject.translatedrenaissance philosophy of manen
dc.subject.translatedindividualismen
dc.subject.translatedmoralityen
dc.subject.translatedimmortalityen
dc.subject.translateddeathen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
M_Durasova_BC_2012.pdfPlný text práce6,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Durasova Marcela_Kastnerova Martina.docPosudek vedoucího práce70 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Durasova Marcela_Stark Stanislav.docPosudek oponenta práce61,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Durasova_Marcela.pdfPrůběh obhajoby práce428,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4836

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.