Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTomčíková, Iveta
dc.contributor.editorPihera, Josef
dc.contributor.editorSteiner, František
dc.date.accessioned2012-10-02T11:00:06Z
dc.date.available2012-10-02T11:00:06Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationElectroscope. 2008, č. 4.cs
dc.identifier.issn1802-4564
dc.identifier.urihttp://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2008/cislo4_2008/r2c2c4.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/485
dc.format7 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosksk
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnickács
dc.relation.ispartofseriesElectroscopecs
dc.rightsCopyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.en
dc.subjectmagnetické polecs
dc.subjectelastomagnetické snímačecs
dc.titleRiešenie magnetického poľa elastomagnetického snímača tlakovej silysk
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedRiešenie magnetického poľa elastomagnetického snímača je technický problém, ktorý je možné formulovať ako okrajovú úlohu pre parciálnu diferenciálnu rovnicu vektorového magnetického potenciálu. Najjednoduchšie sa riešia okrajové úlohy pre rovnice potenciálu v stacionárnom poli v lineárnom prostredí. Keďže jadro snímača je zhotovené z feromagnetického materiálu, potom riešenie magnetického poľa takéhoto snímača je riešenie okrajovej úlohy pre vektorový magnetický potenciál v nelineárnom prostredí. Riešenie nelineárnej parciálnej diferenciálnej rovnice je značne komplikované a vyžaduje nadštandardné znalosti z oblasti riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc. Riešiteľ je potom často nútený sústrediť sa na riešenie zložitých matematických problémov. Je preto namieste použitie vhodného nástroja, ktorý umožní riešiteľovi sústrediť sa hlavne na technický problém, ktorý chce riešiť. V našom prípade bol použitý Partial Differential Equation (PDE) Toolbox, ktorý využíva metódu konečných prvkov pre približné riešenie okrajových úloh na počítači. Použitie uvedeného toolboxu však vyžaduje správnu formuláciu okrajovej úlohy, definovanie oblasti, v ktorej bude pole riešené, určenie hraničných podmienok a vyjadrenie koeficientov v riešenej rovnici.sk
dc.subject.translatedmagnetic fielden
dc.subject.translatedelastic magnetic sensorsen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Číslo 4 (2008)
Číslo 4 (2008)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r2c2c4.pdf411,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/485

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.