Název: Zpracování naměřených diagnostických veličin neuronovými sítěmi a jejich využití v diagnostice elektrických strojů
Autoři: Latina, Petr
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2008, č. 4.
Datum vydání: 2008
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2008/cislo4_2008/r2c4c2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/486
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: elektrotechnická diagnostika;elektrické stroje;izolační systémy;neuronové sítě
Klíčová slova v dalším jazyce: electrical diagnostics;electrical machines;insulation systems;neural networks
Abstrakt: V současné době můžeme aplikovat metody umělé inteligence jako efektivní nástroj v technické diagnostice. Tento článek popisuje výzkum zabývající se využitím jedné z metod umělé inteligence pro zpracování naměřených dat, která jsou získána nedestruktivním měřením elektrických veličin izolačního systému strojů pracujících v průmyslu, v tomto případě vyrábějících elektrickou energii. Neuronové sítě jsou zvolenou metodou, pomocí které se tato data zpracovávají a na jejich základě se popisuje funkční stav sledovaných strojů. Výhoda použití neuronových sítí v diagnostice je nejen v posouzení aktuálního stavu stroje, ale především v možnosti předpovídat stav stroje do budoucnosti.
Práva: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2008)
Číslo 4 (2008)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r2c4c2.pdf307,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/486

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.