Název: Čarodějnické procesy v českých zemích a na Rokycansku
Další názvy: The witch trials in the Czech lands and the region of Rokycany
Autoři: Lenická, Eva
Vedoucí práce/školitel: Suchánek, Drahomír
Oponent: Petrišáková, Lucie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4877
Klíčová slova: magie;inkvizice;čarodějnické procesy;smolné knihy;středověk
Klíčová slova v dalším jazyce: magic;witch
Abstrakt: Hlavním tématem, kterým se tato bakalářská práce zabývá, jsou čarodějnické procesy vedené na území Čech v období 16. a 17. století. Mým cílem bylo zmapovat průběh dějinných událostí, které ve svém vývoji vedly k rozpoutání čarodějnických procesů. Celá práce je pak členěna do sedmi samostatných kapitol, ve kterých jsem se pokusila zachytit tuto problematiku od jejích počátků.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s thesis is related to the course ?Czech History in a European Context?. The goal of my bachelor´s thesis is to summarize findings developer on the basis of appropriate sources and literature, from which I will attempt to map the events of the witch trials in Bohemia and the region of Rokycany in the 16th-17th centuries. The thesis should reset in a chronological arrangement of one of the dark period sof history, whose magical beginnings are traced back to antiquity, but which ganges over the course of several centuries into a senseless hunt for witches.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Carodejnicke_procesy_v_ceskych_zemich_a_na_Rokycansku_Bakalarska_prace_Eva_Lenicka_2012_HUM.pdfPlný text práce479,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lenicka Eva_Suchanek Drahomir.rtfPosudek vedoucího práce15,8 kBRTFZobrazit/otevřít
Lenicka Eva_Petrisakova Lucie.docPosudek oponenta práce63,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Lenicka_Eva.pdfPrůběh obhajoby práce270,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4877

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.