Title: Odlišení časného hydropického abortu od parciální moly pomocí histochemických a imunohistochemických metod
Other Titles: Distinction of early hydropic abortion from partial mole using histochemical and imunohistochemical methods
Authors: Vondřičková, Monika
Advisor: Ondič Ondrej, MUDr. Ph.D.
Referee: Čedíková Miroslava, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48831
Keywords: mola hydatidosa partialis;hydropický abortus;placenta;choriové klky;imunohistochemie;histochemie;mukopolysacharidy
Keywords in different language: partial mole;hydropic abortion;placenta;chorionic villi;immunohistochemistry;histochemistry;mucosubstances
Abstract: Tato práce se zabývá analýzou mukopolysacharidů v klcích placenty za pomoci histochemických a imunohistochemickcých metod. Potvrdila se přítomnost kyselých mukopolysacharidů v parafínových řezech. Některé metody se ukázaly pro řešení této problematiky jako nevhodné, zatímco jiné by se v budoucnu mohly stát předmětem dalšího zkoumání.
Abstract in different language: This thesis is about analysis mucosubstances in placental villi using histochemical and imunohistochemical methods. The presence of acidic mucopolysaccharides in paraffin sections was confirmed. Some of the methods proved inappropriate to solve this issue while other methods could be the subject of further research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vondrickova_monika_B5345_BP.pdfPlný text práce5,4 MBAdobe PDFView/Open
Vondrickova_VP.pdfPosudek vedoucího práce271,88 kBAdobe PDFView/Open
Vondrickova_OP.pdfPosudek oponenta práce355,32 kBAdobe PDFView/Open
Vondrickova.pdfPrůběh obhajoby práce382,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48831

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.